haze auto

feminizovaná semena konopí jim droga složená z usušených a rozmělněných listů, plodů nebo květů konopí Nejdůležitější látkou je tetrahydrokanabinol (THC), kterého by měla obsahovat minimálně 0, 3%. Díky vysokému obsahu CBD a dobrému poměru THC: CBD je Afghan Kush stejně tak dobrou odrůdou pro léčebné potřeby jako je úlevan od bolesti nebo potíže do nespavostí. Také se osvědčila kombinace tohoto výtažku v poměru 1: 3 s výtažkem z indiky pro léčbu vážných nemocí včetně rakoviny.
Efekt této odrůdy se dá popsat jako “tělesný” či “zfetovaný” se silnou relaxací těl a mysli. Byl vyvinut urèitý poèet syntetických, chemicky pøíbuzných druhù podobných THC pod jmény jako synthexyl, nabilone a levonatrodol. Osvědčeným receptem jsou semena mletá na mlýnku na mák či maso.
Semenný lusk se naplní pryskyřicí, bylinnou drogou, obvykle určenou pro produkci semen a my máme zralé pupeny s červenými a bílými vlákny. Pětatřicet lidí zadržela policie po víkendovém veletrhu marihuany a léčivých rostlin Cannafest. Mimo jiné se při pěstování venku vystavujeme i riziku odhalení, které může skončit správním či trestním řízením, nebo dokonce odcizením rostlin těsně před sklizní.
Sklizňový postup zaručuje vysoký, načechraný řádek pro optimální podmínky rosení i zasychání do nahoře ležící semennou částí stonku s žádnou tvorbou námotku i při nejobtížnějších sklizňových podmínkách. Málokterý fotograf vyvolal takové nepokoje a pobouření jako právě Robert Mapplethorpe, mladík s vizáží čerta, jehož hlavním objektem fascinace bylo nahé mužské rám.
Marihuana jasně vyvolává závislost i podle kritérií Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10), podle níž jim tělesný odvykací stav možným, ale rozhodně ne nutným znakem závislosti. V našich klimatických podmínkách jsou proto u samonakvétacího konopí možné dvě sklizně ročně při venkovním pěstování.
Můžeme je přidávat takřka do všeho. Peroxid není nutný, ale vodu prokysličí a funguje zároveň jako dezinfekce. Klasicky se dìlala zimní orba, dnes se doporuèuje z dùvodù ochrany pøed erozí a zabránìní mineralizaci výsev vymrzající meziplodiny, která je na jaøe zapravena pøed pøípravou pùdy k setí.
Na základì velmi omezeného poètu studií provedených na laboratorních zvíøatech, hospodáøských zvíøatech a lidech lze pøedpokládat, že po nitrožilní aplikaci, konzumaci nebo inhalaci se látka THC i jeho metabolity s úèinky na psychiku (zvláštì 11-OH-THC) dostávají do rùzných tkání an orgánù a vyluèují se v mléku.
Taktéž nové technologie neuvažují zachování máčení konopné suroviny, ale všechny předpokládají uvolnění vlákna rosením na poli. Důležité je však, aby konopí pro léčbu bylo pokud možno vypěstované v čisté půdě venku nebo ve skleníku, a hlavně bez použití chemických hnojiv a pesticidů.
Pokud samičky opyleny nejsou, s postupným dozráváním jejich květenství se na jejich povrchu vytváří větší množství pryskyřice, která je využívána jako mocný léčivý prostředek. Pro mnoho onemocnění a potlačení symptomů se ve světě používá přímé vdechování odpařované marihuany, takzvaná vaporizace (fytoinhalace aktivních rostlinných esencí), která by měla být hlavním způsobem aplikace i u nás.
U této rostliny převažuje šťastný efekt. Osobně věřím, že důkladný pohled na minulosti dokáže pozitivně ovlivnit budoucnost, tedy že zkušenost je tou nejopravdovější formou vzdělání. Semena konopí se našla v řadě neolitických nalezišť. Kromě při pěstování stejné odrůdy a dodržování simulovaných podmínek máme i jistotu kvalitativně stálého výnosu, a to po celý rok.